AstrologiaZodiaco

Sedan 1985 ställer jag Födelsehoroskop, som anger solsystemets konstellation i förhållande till jordens läge vid ögonblicket och platsen för din födelse och första självständiga andetag. Från denna bild utläser jag din personliga karaktär, dina resurser och talanger, attityder och relationer, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Jag skriver ner detaljerna och gör en skriftlig sammanfattning.
Jag föredrar dock att överlämna horoskopet kompletterat med en muntlig genomgång, då vi  sitter ner tillsammans och tar detalj för detalj, jag förklarar och du kan fråga och berätta om ditt liv, och på så vis hittar vi en helhet under själva mötet mellan tolkningarna och dig själv, mellan teorin och "praktiken". Som framgår av den här hemsidan har Casa da Kristina ett par gäststugor, och Redonda är en utmärkt plats för rekreation och reflexion. Men jag kan också skicka horoskopet via e-mail och förklara via Skype.

För att ställa ett födelsehoroskop behöver jag följande nödvändiga data:
Exakt tid för födelseögonblicket: År, månad. dag och klockslag
Och plats, som jag kan ta fram längd- och breddgrad för.
Och för att jag ska kunna skicka det skriftliga horoskopet: Namn och adress.

För den som är mogen för och intresserad av sin ”livsläxa” kan jag med utgångspunkt från födelsehoroskopet göra en fördjupad tolkning i form av ett Karmahoroskop. Då tittar jag främst på Månens Noder och eventuella s.k. karmamönster.

Årshoroskopet, eller för vilken annan särskild tidsperiod som kan vara av intresse, gör jag  med s.k. transiter, som visar de yttre planeternas aktuella konstellation och rörelser i solsystemet i förhållande till ditt födelsehoroskop.
Jag tar fram dels hur planeterna rör sig på lång sikt genom födelsehoroskopets s.k. hus,
och dels gör jag ett årskalendarium, som visar hur planeterna under sin gång aktualiserar födelsehoroskopets planetställning månad för månad, vecka för vecka.
På så sätt kan du förstå vilka processer du är inne i för tillfället, vilka sidor av din personlighet som är mest aktuella att utveckla under perioden i fråga.
Årshoroskopet tjänar också som en ”repetition” av födelsehoroskopet, för varje gång lär du dig att förstå dig själv och ditt horoskop bättre och kan finna din egen kosmiska rytm.

Har jag två födelsehoroskop kan jag göra en Horoskopjämförelse och analysera olika relationer; par, vänner, barn-föräldrar, chef-anställda, eller vilka som. Det kan vara mycket intressant att se vilka personliga sidor man kan utveckla tillsammans med olika människor och vad som inte fungerar så bra.

Pris för Födelsehoroskop

 

120 realer

 

Under förutsättning att jag redan ställt ditt födelsehoroskop är

priset för Karmahoroskop, Årshoroskop resp. Horoskopjämförelse

100 realer

Födelsehoroskop + första Årshoroskopet samtidigt

200 realer