Kristina

Jag föddes 1942 i Berlin, mycket Jungfru med ascendenten i Fiskarna, och växte upp i Stockholm och Bergslagen.
Jag utbildade mig till arkitekt på Teknis i Stockholm. Efter en studieresa till Japan gjorde jag mitt examensarbete om zenbuddistisk trädgårdskonst, och tog examen samma år som jag gifte mig med en brasiliansk konststuderande 1966.
Bodde sen några år i Lund, där jag stod med en fot i hippie- och den andra i marxist-leninistvärlden och jobbade som assistent på Arkitektsektionen på Högskolan där jag bl.a. var med om att bilda Socialistiska Stadsplanegruppen.
Där också föddes mina två döttrar, Gisela och Paula 1969 och 1971.

Första resan till Brasilien, Rio de Janeiro och Nova Viçosa, Bahia,  gjorde jag 1973 med hela familjen plus ytterligare några svenska och italienska vänner, för att starta ett självförsörjande ekologiskt kollektiv, som urartade i en saga och en mardröm, och jag åkte tillbaka till Bergslagen efter ett år, frånskild och ensam med döttrarna och förälskad i Brasilien.

Jag deltog i en ekologisk utställning på Moderna Museet i Stockholm ”Ararat - Teknik, Konst, Framtid, Samhälle” 1976, och jobbade med ämnet”Livskvalitet och planering i mindre tätorter” på Arkitektsektionen i Stockholm 1978.
Mellan åren 1977 och 1991 var jag medlem av byggnadsnämnden, ordförande för tekniska nämnden och drev en egen arkitektfirma, allt i Hällefors kommun.

1972 kom jag i kontakt med Tarot-leken och 1980 började jag med Astrologi och har alltid varit intresserad av att studera mänskliga förhållanden och mysterier.

Jag läste portugisiska och reste tre gånger till Brasilien innan jag 1992 for ut i UBV:s regi, (Utbildning för Biståndsverksamhet), som volontär och koordinatör till Recife/Olinda i Brasilien under en treårsperiod.
Under resorna med UBV hittade jag fiskebyn Redonda i Icapuí, som då var berömt för sitt snabba utvecklingsarbete med folkligt deltagande under PT:s, arbetarpartiets ledning.

 På hösten 1995 tog jag över mitt svenska bohag i en båtcontainer och slog mig ner i Redonda, där jag  förälskade mig i en hummerfiskare, José Orlando, och köpte en mindre fiskebåt. Först deltog jag i bildandet av ett turistkooperativ och utförde några arkitektuppdrag åt kommunen. Sen deltog jag i bildandet av en ny boendeförening, som med hjälp av svenska vänners insatser administrerade en renhållningskampanj. Jag har också varit byns representant i det kommunala hälsovårdsrådet.
Ingenting av allt detta har dock varit särskilt framgångsrikt eller lukrativt; karln har redan en familj, humrarna försvann, turistkooperativet blev ett fiasko, kommungubbarna är intrigmakare och folk i allmänhet har mycket dålig organisationsvana. Men skam den som ger sig, jag kämpar på och fryser i alla fall inte och rotar mig alltmer bland befolkningen.
Jag köpte tomt och ritade mitt hus, som blev färdigt i mars år 2000, inklusive ombyggnaden av den befintliga Gula Stugan. Med hjälp av en svensk vän, inköptes granntomten året därpå, varpå jag ritade och administrerade Blå Stugan.
Verksamheten med Uthyrning av gäststugor med både brasilianska och svenska besök  kom genast igång,. Dessutom arbetar jag med Astrologi  och Tarot, odlar lite frukt och grönsaker och bakar mitt bröd. Mannen, José Orlando, och hans fru Jakeline, hjälper till  med skötseln av anläggningen.
I utkanten av byn har de en marklott, som utvecklats med cajuodling, hönsuppfödning, m.m., där det är utmärkt att ordna grillfester. Deras livskvalitet växer så sakteliga, liksom infrastrukturen i hela Redonda, och jag simmar lugnt i havet när jag får en stund över.

 
 
 
Krsitina