Tarot

Tarotkorten är för mig ett sätt att fördjupa ett samtal kring din aktuella situation.
Korten är mera subjektiva än astrologin, och behandlar mest vad som rör sig i dina tankar och i ditt kãnsloliv för tillfället.
Efter att ha studerat och arbetat med tarotkorten sedan 1972 med många människor i olika sammanhang, har jag erhållit insikter om kortens betydelser och kombinationer, som hjälper mig att belysa mina klienters attityder och vägval och komma med nya infallsvinklar, när  någon behöver hjälp att analysera sitt nuläge inför något viktigt beslut, vare sig det gäller relationer, arbete, bostad eller något annat angeläget spörsmål.

Pris per upplägg  R$ 25

+ R$ 10 för varje tillkommande upplägg.